የ UW የሕክምና ማዕከል እና Harborview የሕክምና ማዕከል የሂሳብ አከፋፈል እና ስብስብ ፖሊሲ

ዓላማ፥

ይህንን ገፅ በአማርኛ አውርድልኝ

የ UW Medical Center እና የ Harborview Medical Center የሕብረት ተልዕኮ፣ የሕክምና እውቀትን በማዳበር፣ ባካባቢ ለሚገኘው ሕዝብ የላቀ የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና እና የስፔሻልቲ እንክብካቤ በማቅረብ፣ እንዲሁም የነገዎቹን ሐኪሞች፣ ሳይንቲስቶችና ሌሎች የጤና ባለሞያዎችን በማዘጋጀት፣ የሕዝቡን ጤና ማሻሻል ነው። ይህንን ተልዕኮ ከግቡ  ለማድረስ፣ የሕክምና ማዕከሎቹ የሚከተሉትን የሚፈጽም የዕዳ ስብሰባ ፖሊሲ ያስፈልጋቸዋል፥

 • የሚቀርቡ አገልግሎቶች ክፍያ በወቅቱ መክፈልን ማስተዋወቅ።
 • እያንዳንዱ ግለሰብ ያለውን የፋይናንስ ሁኔታ በግምት ውስጥ የሚያስገባ ነው።
 • የታካሚዎችን የፋይናንስ ግዴታዎች ለማሟላት ለታካሚዎች ተለዋዋጭና የተለያዩ አማራጮችን ማቅረብ።
 • በ 3/27/2021 ወይም ከዚያ በኋላ ለተቀበሉት አገልግሎቶች የመገልገያ እና ሙያዊ ክፍያን በአንድ መግለጫ ያጣምራል።
 • የሂሳብ መጠየቂያ ጥያቄዎችን በአንድ ጥሪ መፍትሄ ለመፍታት ጥራት ያለው የደንበኞች አገልግሎት ለማግኘት ይጥራል።

ፖሊሲ፥

የኢንሹራንስ ክፍያ

የ UW Medical Center እና Harborview Medical Center የታካሚ ፋይናንስ አገልግልቶች (Billing and Insurance)፣ የስቴት፣ ፌደራል እና ሌሎች የንግድ የመድን ዋስትና ሰጪዎችን እንዲከፍሉ ይጠይቃሉ። ከመድን ዋስትና አቅራቢዎች ጋራ፣ ክፍያው እንዳይከፈል ውድቅ ለሆነበት ይግባኝም ጨምሮ፣ ለሚኖሩት ጉዳዮች ሁሉ መፍትሔ እስከምናገኝ ድረስ ታካሚው ዕዳውን እንዲከፍል በኃላፊነት ተጠያቂ አናደርገውም። በተቻለ መጠን የአገልግሎት መስጫና የሙያ ክፍያ ጥያቄዎች ወደ ግል ክፍያነት ከመቀየራቸው በፊት የመድን ዋስትና ክፍያ መከፈልን ለማረጋገጥ እንደ ታካሚ ጠበቃ ሆነን እንሰራለን።

 • በግል የሚከፈሉ ሒሳቦች፣ ሌሎች ስምምነቶች ከተደረጉ እንጂ፣ የመጀመሪያውን የሂሳብ ክፍያ መግለጫ ካገኙ ጀምሮ በ 30 ቀኖች ውስጥ መከፈል አለባቸው።
 • የመድን ዋስትና ከከፈለ በኋላ በግል የሚከፈሉ ሒሳቦች፣ የመጀመሪያው ክፍያ መግለጫ  ከደረስዎ በኋላ በ 30 ቀኖች ውስጥ መከፈል ይኖርባቸዋል።
 • UW Medical Center እና Harborview Medical Centerየታካሚ መግለጫዎችን በ120 ቀን ሳይክል ስር በየ 30 ቀናት ውስጥ ይልካሉ።
 • በዚህ ጊዜ፣ ታካሚዎች ክፍያውን ሙሉ በሙሉ ወይም የገንዘብ ዝግጅቶችን በማድረግ መክፈል ይችላሉ ይህም የሚከተሉትን ያጠቃልላል፦
  • የክፍያ እቅድ
  • የገንዘብ እርዳታ 
  • የክሶች ክርክር
  • ሌላ ከፋይ ወይም ኢንሹራንስ ለማስከፈል ተጨማሪ መረጃ መስጠት
 • የእንክብካቤ ጥራት እና የሂሳብ አከፋፈል ትክክለኛነት ጉዳዮች በተቻለ ፍጥነት እና የመሰብሰቢያ ደረጃዎች ከመተግበራቸው በፊት መፍትሄ ማግኘት አለባቸው።
 • ክፍያ ለማግኘት ወይም የገንዘብ ዝግጅቶችን ለማድረግ ወደ ውጪ ጥሪዎች ይደረጋሉ።
 • አራተኛው የክፍያ መግለጫ“የመጨረሻው ማስታወቂያ” ሲሆን፣ በሚቀጥሉት 30 ቀኖች ውስጥ ክፍያ ካልተደረገ ወይም ድርድር ላይ ካልተደረሰ፣ መከፈሉ አጠራጣሪ የሆነ እዳ ወደ የውጭ ክፍያ ሰብሳቢ ወኪል እንደሚተላለፍ ለዋሱ የሚያሳውቅ ነው።
 • መልስ ሳይሰጡ መቅረት ወይም ክፍያውን ሙሉ በሙሉ አለመክፈል፣ መከፈሉ አጠራጣሪ የሆነ እዳ ወደ ሰብሳቢ ወኪል እንዲተላለፍ ሊያስደርግ ይችላል።
 • የገንዘብ ችግሮች እንዳለባቸው የሚያሳውቁ ሁሉም ታካሚዎች፣ የፋይናንስ እርዳታና/ወይም ምናልባትም የ Medicaid ሽፋን ማጣሪያ ይደረግላቸዋል። የፋይናንስን እርዳታ በማንኛውም ግዜ ላይ ሊፈቀድ ይችላል፣ ይህም ሒሳቡ ወደ ሰብሳቢ ከተላለፈ በኋላም ጭምር ሊሆን ይችላል፣ ቢሆንም ሕጋዊ ፍርድ ከመበየኑ በፊት ተጠይቆ መሆን ይኖርበታል።

የቅናሽ አማራጮች

UW የህክምና ማዕከል እና Harborview የህክምና ማዕከል ኢንሹራንስ ለሌላቸው ወይም አሁን ባለው የኢንሹራንስ እቅዳቸው ያልተሸፈኑ አገልግሎቶችን ለሚያገኙ ታካሚዎች እና ዋስትና ሰጪዎች የራስ-ክፍያ ቅናሾችን እየሰጡ ነው። ለሁለቱም ለመገልገያ እና ለሙያ ክፍያዎች የራስ-ክፍያ ቅናሾች በእኛ የሂሳብ አከፋፈል ስርዓታችን ውስጥ ቀርበዋል እናም ይተገበራሉ።

 • ዋስትና ላልገባ (ሽፋን ለሌለው) ሰው ከአገልግሎቶች በፊት ሙሉ ክፍያ
  • 30% ቅናሽ
  • 30% ቅናሹ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ የሚደረግ 10% ቅናሽ
 • ዋስትና ላልገባ (ሽፋን ለሌለው) ሰው ከአገልግሎቶች በኋላ ሙሉ ክፍያ
  • 30% ቅናሽ
 • ዋስትና ለገባ (ሽፋን ለሌለው) ሰው ከአገልግሎቶች በፊት ሙሉ ክፍያ
  • 30% ቅናሽ
  • 30% ቅናሹ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ የሚደረግ 10% ቅናሽ
  • ለተቀናሽ፣ የጋራ ክፍያ እና/ወይም የጋራ መድን ዋስትና ቅናሽ አይደረግም
 • ዋስትና ለገባ (ሽፋን ለሌለው) ሰው ከአገልግሎቶች በኋላ ሙሉ ክፍያ
 • 30% ቅናሽ
 • ለተቀናሽ፣ የጋራ ክፍያ እና/ወይም የጋራ መድን ዋስትና ቅናሽ አይደረግም

የተቀበሉት አገልግሎቶች በታካሚው / የዋስትና ኢንሹራንስ እቅድ ያልተሸፈኑ ተብለው በህጋዊ መንገድ ከተቆጠሩ፣ ኢንሹራንስ የሌለው ቅናሽ ላልተሸፈኑ አገልግሎቶች ሊተገበር ይችላል።  አንድ ታካሚ ለ UW ህክምና የገንዘብ ድጋፍ ቅናሽ ወይም ለከባድ ችግር ቅናሽ ብቁ ከሆነ ይህ የራስን ክፍያ ቅናሽ ፕሮግራም ይተካል።
 
ምቹ የክፍያ አማራጮች

UW Medical Center እና Harborview Medical Center ለክፍያ የእጅ በእጅ ክፍያ (በገንዘብ ተቀባዮች ቢሮ ብቻ)፣ የግል ቼክ፣ የኤሌክትሮኒክስ ቼክ ወይም የክሬዲት ካርድ ይቀበላሉ። 
የክሬዲት ካርዶችና የቼክ ክፍያዎች በሚከተለው መልኩ ይከፈላሉ:

 • ሙሉ የኦንላይን ክፍያ ወይም በMyChart 24/7 mychart.uwmedicine.org በሚደረግ የክፍያ እቅድ ዝግጅት
 • አውቶማቲክ ክፍት የክፍያ የስልክ መስመር 24/7— በ206.520.0400 በመደወል
 • ክፍያ ለመክፈል ወይም የክፍያ እቅድ ለመወሰን ከሰኞ እስከ አርብ 8:00 a.m. - 5:00 p.m. ሰዐት (ከበዓል ቀናት በስተቀር) ለደንበኞች አገልግሎት— በ206.520.0400 በመደወል
 • የእጅ በእጅ ክፍያ የሚከፈለው በUW Medical Center-Montlake እና Harborview የገንዘብ ተቀባዮች ቢሮዎች ብቻ ነው።
 • የታካሚ የክፍያ ድርሻዎች የክፍያ ዝግጅቶች ካልተደረጉ ወይም የፋይናንስ/ገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ካልቀረበ በስተቀር የመጀመሪያ የድህረ መውጫ የክፍያ መግለጫ ከቀረበ በኋላ ይከፈላሉ።

የክፍያ ዕቅዶች

የክፍያ ዝግጅቶች ከታካሚ መለያዎች እና የድጋፍ አገልግሎቶች ጋር ታካሚዎች ባቀረቡት ጥያቄ መሠረት ይቋቋማሉ። በተለምዶ፣ ይህ እስከ 12 ወራት ድረስ እኩል ክፍያዎችን ይፈቅዳል ወይም ተቀባይነት ያላቸው ሁኔታዎች ተፈጻሚ ከሆኑ እስከ 24 ወራት ይፈቅዳል። ለ Harborview የህክምና ማእከል እና የ UW የህክምና ማእከል የክፍያ እቅዶች ከወለድ ነፃ ናቸው።

የሕክምና እዳዎች

አንድ ታካሚ የአደጋ ወይም የአመጸኝነት ተግባር ሰለባ ከሆነ፣ የመድን ዋስትናቸው
ሌላ ወገን ለጉዳዩ ተጠያቂ እንደሚሆን ከተወሰነ በኋላ አብዛኛውን ግዜ ለሕክምና አገልግሎቶች ክፍያ አያደርግም። በተጨማሪም፣ አንድ ታካሚ የመድን ዋስትና ላይኖረው ይችል ይሆናል፣ ቢሆንም በኃላፊነት ከሚጠየቀው ወገን ካሳ እንዲከፈለው በመጠየቅ ላይ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ፣ ወደፊት ለአካል ጉዳት ካሳ በሚከፈለው ክፍያ ስምምነት ላይ UW Medicine የዕዳ መያዣ እንዲደረግ ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል። የዕዳ መያዣ ሲባል፣ ዕዳ መከፈሉን ለማረጋገጥ፣ በአንድ ሰው ቤት-ንብረት ወይም የግል ንብረት ላይ የይገባኛል ጥያቄ ማቅረቢያ መንገድ ነው።

በክምችቶች ውስጥ የተቀመጠ መለያ

እርምጃዎቹ የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፥

 • ለዋስትና ሰጪዎች ማስታወቂያው ከደረሳቸው በኋላ በዚህ እዳ ወይም የእዳው የትኛውም ክፍል ትክክለኛነት ላይ ተቃውሞ የሚያቀርቡት 30 ቀናት እንዳላቸው፤ ቢሮው እዳውን እንደ ትክክለኛ የሚወስድ ከሆነ በ180ኛው ቀን ላይ የብድር ሪፖርት ለማቅረብ ብቁ መሆናቸውን የሚገልጽ የመጀመሪያ ማስታወቂያ
 • የስልክ ጥሪዎች።
 • ሕጋዊ ውሳኔን ተከትሎ የደሞዝ ተቆራጭ ማድረግ።
 • የሕክምና ዕዳ መያዣዎች።

የመሰብሰቢያ መለያዎችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ:

 • የታካሚ መለያዎች እና የድጋፍ አገልግሎቶች በማንኛውም መለያ ላይ የሚወሰደውን ማንኛውንም ህጋዊ እርምጃ መፍቀድ አለባቸው።
  • ትርጉም ያለው ቅጥር ከሌለ ክስ አይፈቀድም።
  • በ UW ህክምና ማዕከል እና Harborview ህክምና ማዕከል በመወከል በ"ልዩ" ረዳት ጠቅላይ አቃቤ ህግ በኤጀንሲው ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል።
 • በኮንትራት ውስጥ ካሉ ሁለት ኤጀንሲዎች መካከል ካንዱ ጋር ለአንድ ዓመት ተዛውረው የቆዩ ሒሳቦች የሁለተኛ ምደባ ሆኖ በሌላው ኤጀንሲ ውስጥ ይመደባሉ፣ የክፍያ ስምምነቶች ላይ ተደርሶ ከሆነ ወይም ሕጋዊ ፍርድ ተፈርዶ ከሆነ በስተቀር ።
 • በቀድሞዎቹ 90 ቀኖች ውስጥ ምንም ድርጊት ካልነበራቸው የሁለተኛ ምድብ ሒሳቦች ከአንድ ተጨማሪ ዓመት በኋላ እንዲመለሱ ይደረጋሉ።
 • ከሁለተኛ ምደባ የተመለሱ ሒሳቦች ሊሰበሰቡ እንደማይችሉ ተቆጥረው፣ ተሰብሳቢ ሂሳብ (A/R) ይሰረዛሉ።
 • ያልተከፈለው ዕዳ በዋሱ የክሬዲት ታሪክ ላይ ለሰባት ዓመት ወይም ደግሞ ሕጋዊ ማስተካከያ ከነበረ ለአስር ዓመት ይቆያል።

ያልተለመዱ የስብስቦች ድርጊቶች (ECA)):

 • ECAዎች ለህክምና አስፈላጊ የሆነ እንክብካቤ ከመስጠት በፊት በግለሰብ ንብረት ላይ እዳ ማስቀመጥን፣ ግለሰብን ለክሬዲት ኤጀንሲ ሪፖርት ማድረግን፣ ደሞዝ ማሰባሰብ እና ክፍያ ወይም ተቀማጭ ማድረግን ያካትታሉ።  የታካሚ መለያዎች በ UW የህክምና ማዕከል፣ Harborview የህክምና ማዕከል ወይም በተመደቡበት የመሰብሰቢያ ኤጀንሲ ለማንኛውም ECAዎች መገዛት የለባቸውም።
 • የሕክምና ማእከሎች ከታካሚው የተፈረመ መልቀቂያ በማግኘት ብቻ ብቁነትን ለመወሰን ምክንያታዊ ጥረት አላደረጉም፣ እንዲሁም ሆስፒታሉ ብቁ አለመሆንን በመረጃ ላይ ተመስርቶ ከወሰነ አስተማማኝ ያልሆነ ወይም የተሳሳተ ነው ብሎ የሚያምንበት ምክንያት ካለው ወይም በግዴታ ወይም በማስገደድ ከታካሚው የተገኘ ከሆነ ሆስፒታሉ ብቃት እንደሌለው ከወሰነ በቂ ጥረት እንዳደረገ ተደርጎ አይታይም።  የገንዘብ እርዳታ ብቁነትን ለመወሰን ምክንያታዊ ጥረቶች ተደርገዋል የሚከተሉትን ያካትታሉ፦
  • ያልተሟላ ማመልከቻ ከቀረበ፣ የትኛውም የECAዎች የሕክምና ማዕከል (ወይም የህክምና ማዕከሉ ወኪል) ማመልከቻው ወይም ክፍያው በተገለጸው ቀነ ገደብ ውስጥ ካልተሰጠ ማመልከቻ ሊያቀርቡ ወይም ሊቀጥሉ የሚችሉ መሆኑን ጨምሮ የጎደሉ መረጃን/ሰነዶችን የተመለከተ የጽሁፍ ማስታወቂያ ለታካሚው ከተሰጠ በኋላ የታገዱ የትኛውም የታቀዱ ECAዎች ።
  • የመደወያ/ድጋፍ ማግኛ ስልክ ቁጥር እና የፋይናንስ ድጋፍ ሰነዶች ኮፒዎች ሊገኙ የሚችሉበትን ቀጥተኛ የድረገጽ አድራሻ የሚይዙ የፋይናንስ ድጋፉ መገኘትን የተመለከተ አጠራጣሪ ማስታወቂያ የሚይዙ ሁሉም የክፍያ መግለጫዎች።
  • ግንዛቤን ለማሳደግ 4 የክፍያ መግለጫዎችን የሚይዝ በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ የፋይናንስ ድጋፉ ማጠቃለያ ይካተታል።
  • የተሟሉ የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻዎች በተገቢው የጊዜ ገደብ ውስጥ ተፈጻሚ ሆነው ለታካሚው ስለ ውሳኔው በጽሑፍ ማስታወቂያ ይደርሰዋል፣ ቀሪ ዕዳ ካለ ደግሞ ወቅታዊ የቢል ስቴትመንት ይሰጠዋል፣ እንዲሁም በማመልከቻ የተደገፈ በተፈቀደው የግዜ ገደብ ውስጥ ክፍያ ተከፍሎ ከነበረ፣ ገንዘቡ ይመለስለታል።
  • የገንዘብ እርዳታ ብቁነት ግልጽ ከሆነ UW መድሃኒት የገቢ መስፈርቶችን፣ ሰነዶችን እና ማረጋገጫን መተው ይችላል።
 • ​ እንደ ማህበራዊ ወይም የጤና ጉዳዮች ያሉ ሁኔታዎች ባሉበት የ UW መድሃኒት ሰራተኞች ውሳኔ ተግባራዊ ይሆናል። እንደዚህ ባሉ አጋጣሚዎች፣ UW መድሃኒት የብቁነት የመጨረሻ ውሳኔን ለማድረግ ከተጠያቂው አካል በጽሁፍ እና በተፈረሙ መግለጫዎች ላይ መተማመን አለበት።
 • ከሐኪም ቤት ከወጣ በኋላ የመጀመሪያው የቢል መግለጫ ከተላከበት ቀን ጀምሮ 120 ቀኖች ካለፉ፤ እና
 • የሚከተሉት የማሳወቂያ መስፈርቶች ተሟልተዋል (ECA ከመጀመሩ ቢያንስ ከ 30 ቀናት በፊት) እና የታካሚውን የገንዘብ እርዳታ ብቁነት ለመወሰን በቂ ጥረት ተደርጓል።
  • የፋይናንስ እርዳታ መኖሩን የሚገልጽ በጽሑፍ የተዘጋጀ ማስታወቅያ ተልኳል፤
  • በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ የፋይናንስ እርዳታ መግለጫ አጭር ዝርዝር አንቀጽ፤
  • ክፍያ አለመከፈሉ ከተገለጸ በኋላ ለሚደረግ እርምጃ(ዎች) ማስታወቅያ ከተሰጠ፤
  • ክፍያ ካልደረሰ፣ ከየትኛው ቀን ጀምሮ እርምጃ(ዎች) እንደሚወሰድ(ዱ) የሚያሳስብ ማስታወቅያ፣ እና
  • ስለ ፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲና ማመልከቻ ከታካሚው ጋራ የቃል ውይይት ለማድረግ ሙከራዎች ተደርገዋል።
    
 • ከሐኪም ቤት ወጥተው የመጀመሪያው ቢል ከተላከበት ከ 180 ቀኖች በኋላ ስለ ክሬዲት ሪፖርት ማድረግ ይጀመራል።
 • ሳይከፈል ግዜ ላለፈበት ቢል፣ ከሐኪም ቤት ከወጣ የመጀመሪያው ቢል መግለጫ ከተላከበት ከ 240 ቀኖች በፊት ክስ ላይመሰረት ይችላል።

የሁሉም ታካሚዎች/ዋስትና ሰጪዎች እኩል አያያዝ:

UW Medical Center እና Harborview Medical Center፣ በዚህ የታካሚ ሒሳቦች መሰብሰቢያ ፖሊሲ መሠረት ያስፈጽማሉ። በምንም ዓይነት ሁኔታ፣ ይህ ፖሊሲ በተግባር ላይ በሚውልበት ወቅት ዕድሜ፣ ዘር፣ የቆዳ ቀለም፣ ሀይማኖት፣ ጾታ፣ ጾታዊ ዝንባሌ ወይም የትውልድ ሀገር በግምት ውስጥ አይገቡም።

መርጃዎች:

የዚህ ፖሊሲ ቅጂ፣ እንዲሁም የገንዘብ እርዳታ ፖሊሲ፣ የገንዘብ እርዳታ ግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ እና የገንዘብ እርዳታ ማመልከቻን ከ UW መድሃኒት የገንዘብ እርዳታ ቦታዎች አንዱን በማነጋገር ማግኘት ይቻላል።  ሰነዶች በመስመር ላይ በ uwmedicine.org/financialassistance ላይ ሊገኙ ይችላሉ

UW Medicine Insurance እና የክፍያ ድረገጽ uwmedicine.org/patient-resources/billing-and-insurance የታካሚ የመረጃ/ድጋፍ ምንጮችን ያቀርባሉ።