COVID-19 Info: 

We are currently scheduling COVID-19 vaccinations for ages 12+ and others who are eligible. Learn more:

 

UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ

ਮਕਸਦ:

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਮਕਸਦ:

UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (UWMC) ਅਤੇ ਹਾਰਬੋਰਵਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (HMC) ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ:

 • ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
 • ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ 3/27 / 2021 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਹੀ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ:

ਬਿਲਿੰਗ:

UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪੇਸ਼ੰਟ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਜ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
 • ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
  • ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ
  • ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਚੈਰਿਟੀ)
  • ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ
 • ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਦਰੁਸਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ “ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਰੰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਡੀਕੇਡ (Medicaid) ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ: UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾ-ਰਹਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਆਂ ਖਰਚੇ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 •  ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ (ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ) ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
  • 30% ਛੋਟ 30% ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  • 10% ਛੋਟ
 •  ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏ (ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ) ਪੂਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • 30% ਛੋਟ
 •  ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਯੁਕਤ (ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
  • 30% ਛੋਟ
  • 30% ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਛੋਟ
  • ਕਟੌਤੀਯੋਗ, ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿ-ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
 •  ਬੀਮਾਯੁਕਤ (ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ) ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  • 30% ਛੋਟ
  • ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿ-ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼/ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ-ਰਹਿਤ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼/ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ-ਰਹਿਤ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ:
UW Medical Center ਅਤੇ Harborview Medical Center ਨਕਦ (ਕੇਵਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਫਤਰ), ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ, ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

 • ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ MyChart 24/7 mychart.uwmedicine.org ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
 • ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ 24/7 ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ - 206.520.0400 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
 • ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ – 206.520.0400 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
 • ਨਕਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ UW Medical Center-Montlake ਅਤੇ Harborview Cashiers Office ਵਿਖੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 •  ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ :
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੰਪਤੀ ' ਤੇ ਦਾਅਵੇ :
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ UW ਮੈਡੀਸਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਤੇ : ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਫਤਰ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਵੈਧ ਹੈ: 180ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ
 • ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ।
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੁਰਕੀ।
 • ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ।

ਉਗਰਾਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ :

 • ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
  • ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ “ਸਪੈਸ਼ਲ” ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
 • ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
 • ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਉਗਰਾਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਯੋਗ (A/R) ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਅਸਧਾਰਣ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ECA):

 1. ECA ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲੀਅਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ECA ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ UW Medical Center, Harborview Medical Center ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
   1. ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ECA ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ECA ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੰਟ) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ;
   2. ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈੱਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ;
   3. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
   4. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
   5. ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   6. ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 2. ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਅਤੇ
 3. ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ECA ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ):
  1. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ;
  2. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ;
  3. ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ;
  4. ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ) ਕੀਤੀ(ਆਂ) ਜਾਵੇਗੀ(ਜਾਣਗੀਆਂ); ਅਤੇ
  5. ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
 4. ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 5. ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਏ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 6. ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ/ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ: UW ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Harborview ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੋਤ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ UW Medicine Financial Assistance ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ uwmedicine.org/financialassistance ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰ੍ਪਤ ਕੀਤੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। UW Medicine Insurance ਅਤੇ Billing ਵੈਬਸਾਈਟ, uwmedicine.org/patient-resources/billing-and-insurance 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।