የ UW የሕክምና ማዕከል እና Harborview የሕክምና ማዕከል የሂሳብ አከፋፈል እና ስብስብ ፖሊሲ

ዓላማ፥

ይህንን ገፅ በአማርኛ አውርድልኝ

UW Medical Center እና Harborview Medical Center የሕብረት ተልዕኮ፣ የሕክምና እውቀትን በማዳበር፣ ባካባቢ ለሚገኘው ሕዝብ የላቀ የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና እና የስፔሻልቲ እንክብካቤ በማቅረብ፣ እንዲሁም የነገዎቹን ሐኪሞች፣ ሳይንቲስቶችና ሌሎች የጤና ባለሞያዎችን በማዘጋጀት፣ የሕዝቡን ጤና ማሻሻል ነው። ይህንን ተልዕኮ ከግቡ  ለማድረስ፣ የሕክምና ማዕከሎቹ የሚከተሉትን የሚፈጽም የዕዳ ስብሰባ ፖሊሲ ያስፈልጋቸዋል፥

 • የሚቀርቡ አገልግሎቶች ክፍያ በወቅቱ መክፈልን ማስተዋወቅ።
 • እያንዳንዱ ግለሰብ ያለውን የፋይናንስ ሁኔታ በግምት ውስጥ የሚያስገባ ነው
 • የታካሚዎችን የፋይናንስ ግዴታዎች ለማሟላት ለታካሚዎች ተለዋዋጭና የተለያዩ አማራጮችን ማቅረብ።
 • ከ3/272021 ዓ.ም በኋላ ለሆኑ አገልግሎቶች የአገልግሎት መስጫና የሙያ ክፍያን በአንድ መግለጫ ስር ማጣመር።
 • በአንድ የክፍያ ቦታ ስር የሚነሱ የክፍያ ጥያቄዎችን ለመፍታት ጥራት ላለው የደንበኛ አገልግሎት በትጋት መስራት።

ፖሊሲ፥

የመድን ዋስትና የቢል አደራረግ፥

UW Medical Center እና Harborview Medical Center የታካሚ ፋይናንስ አገልግልቶች (Patient Financial Services) የስቴት፣ ፌደራል እና ሌሎች የንግድ የመድን ዋስትና ሰጪዎችን እንዲፍሉ ይጠይቃሉ። ከመድን ዋስትና አቅራቢዎች ጋራ፣ ክፍያው እንዳይከፈል ውድቅ ለሆነበት ይግባኝም ጨምሮ፣ ለሚኖሩት ጉዳዮች ሁሉ መፍትሔ እስከምናገኝ ድረስ ታካሚው ዕዳውን እንዲከፍል በኃላፊነት ተጠያቂ አናደርገውም። በተቻለ መጠን የአገልግሎት መስጫና የሙያ ክፍያ ጥያቄዎች ወደ ግል ክፍያነት ከመቀየራቸው በፊት የመድን ዋስትና ክፍያ መከፈልን ለማረጋገጥ እንደ ታካሚ ጠበቃ ሆነን እንሰራለን።

 

 • ግል የሚከፈሉ ሒሳቦች፣ ሌሎች ስምምነቶች ከተደረጉ እንጂ፣ የመጀመሪያውን የሂሳብ ክፍያ መግለጫ ካገኙ ጀምሮ 30 ቀኖች ውስጥ መከፈል አለባቸው።
 • የመድን ዋስትና ከከፈለ በኋላ ግል የሚከፈሉ ሒሳቦች፣ የመጀመሪያው ክፍያ መግለጫ  ከደረስዎ በኋላ 30 ቀኖች ውስጥ መከፈል ይኖርባቸዋል።
 • UW Medical Center እና Harborview Medical Centerየታካሚ መግለጫዎችን በ120 ቀን ሳይክል ስር በየ 30 ቀናት ውስጥ ይልካሉ።
 • በዚህ ጊዜው ውስጥ፣ ታካሚዎች ክፍያን ሙሉ በሙ ለመክፈል ወይም የሚከተሉትን የሚያጠቃልል የፋይናንስ ድርድር ላይ ለመድረስ እድል አላቸው፥
  • የክፍያ እቅድ
  • የፋይናንስ እርዳታ (የበጎ አድራጊዎች)
  • ስለ ሒሳቡ መከራከር
  • ሌላ ከፋይ ወይም የመድን ዋስትና ሒሳቡን መክፈል እንዲችል ተጨማሪ መረጃ ማቅረብ
 • የሂሳብ ስብሰባ እርምጃ ከማስወሰዳችን በፊት፣ የእንክብካቤ ጥራትና የቢል አደራረግ ትክክለኝነት ጉዳዮች በተቻለ መጠን በቶሎ መፍትሔ ማግኘት ይኖርባቸዋል።
 • ክፍያን ለማግኘት ወይም የፋይናንስ ድርድር ላይ ለመድረስ ወደ ውጭ ስልክ መደወል።
 • አራተኛው የክፍያ መግለጫየመጨረሻው ማስታወቂያሲሆን፣ በሚቀጥሉት 30 ቀኖች ውስጥ ክፍያ ካልተደረገ ወይም ድርድር ላይ ካልተደረሰ፣ መከፈሉ አጠራጣሪ የሆነ እዳ ወደ የውጭ ክፍያ ሰብሳቢ ወኪል እንደሚተላለፍ ለዋሱ የሚያሳውቅ ነው።
 • መልስ ሳይሰጡ መቅረት ወይም ክፍያውን ሙሉ በሙሉ አለመክፈል፣ መከፈሉ አጠራጣሪ የሆነ እዳ ወደ ሰብሳቢ ወኪል እንዲተላለፍ ሊያስደርግ ይችላል
 • የገንዘብ ችግሮች እንዳለባቸው የሚያሳውቁ ሁሉም ታካሚዎች፣ የፋይናንስ እርዳታና/ወይም ምናልባትም Medicaid ሽፋን ማጣሪያ ይደረግላቸዋል። የፋይናንስን እርዳታ በማንኛውም ግዜ ላይ ሊፈቀድ ይችላል፣ ይህም ሒሳቡ ወደ ሰብሳቢ ከተላለፈ በኋላም ጭምር ሊሆን ይችላል፣ ቢሆንም ሕጋዊ ፍርድ ከመበየኑ በፊት ተጠይቆ መሆን ይኖርበታል።

የቅናሽ አማራጮች:

UW Medical Center እና Harborview Medical Center የመድን ዋስቸትና ላልገቡ ወይም በአሁኑ የመድን ዋስትና እቅድ ስር ያልተሸፈኑ አገልግሎቶችን ለሚያገኙ ታካሚዎችና ዋስትና ሰጪዎች የግል ክፍያ ቅናሾችን ያቀርባሉ። ቅናሾች በክፍያ ስርአታችን ስር በአገልግሎት መስጫም ሆነ የሙያ ክፍያዎች ላይ ይቀርባሉ እንዲሁም ተግባራዊ ይደረጋሉ።

 • ዋስትና ላልገባ (ሽፋን ለሌለው) ሰው ከአገልግሎቶች በፊት ሙሉ ክፍያ
   • 30% ቅናሽ
   • 30% ቅናሹ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ የሚደረግ 10% ቅናሽ
 • ዋስትና ላልገባ (ሽፋን ለሌለው) ሰው ከአገልግሎቶች በኋላ ሙሉ ክፍያ
   • 30% ቅናሽ
 • ዋስትና ለገባ (ሽፋን ለሌለው) ሰው ከአገልግሎቶች በፊት ሙሉ ክፍያ
   • 30% ቅናሽ
   • 30% ቅናሹ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ የሚደረግ 10% ቅናሽ
   • ለተቀናሽ፣ የጋራ ክፍያ እና/ወይም የጋራ መድን ዋስትና ቅናሽ አይደረግም
 • ዋስትና ለገባ (ሽፋን ለሌለው) ሰው ከአገልግሎቶች በኋላ ሙሉ ክፍያ
 • 30% ቅናሽ
 • ለተቀናሽ፣ የጋራ ክፍያ እና/ወይም የጋራ መድን ዋስትና ቅናሽ አይደረግም

የቀረቡት አገልግሎቶች በህግ በታካሚ/የዋስትና ሰጪ የመድን ዋስትና እቅድ የማይሸፈኑ ተደርገው የሚታሰቡ ከሆነ ሽፋን ባልተሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ ዋስትና ያልገባ ሰው ቅናሽ ተግባራዊ ሊደረግ ይችላል። 

አመቺ የክፍያ አማራጮች:

UW Medical Center እና Harborview Medical Center ለክፍያ የእጅ በእጅ ክፍያ (በገንዘብ ተቀባዮች ቢሮ ብቻ)፣ የግል ቼክ፣ የኤሌክትሮኒክስ ቼክ ወይም የክሬዲት ካርድ ይቀበላሉ።  

የክሬዲት ካርዶችና የቼክ ክፍያዎች በሚከተለው መልኩ ይከፈላሉ:

 • ሙሉ የኦንላይን ክፍያ ወይም በMyChart 24/7 mychart.uwmedicine.org በሚደረግ የክፍያ እቅድ ዝግጅት
 • አውቶማቲክ ክፍት የክፍያ የስልክ መስመር 24/7— በ206.520.0400 በመደወል
 • ክፍያ ለመክፈል ወይም የክፍያ እቅድ ለመወሰን ከሰኞ እስከ አርብ 8:00 a.m. - 5:00 p.m. ሰዐት (ከበዓል ቀናት በስተቀር) ለደንበኞች አገልግሎት— በ206.520.0400 በመደወል
 • የእጅ በእጅ ክፍያ የሚከፈለው በUW Medical Center-Montlake እና Harborview የገንዘብ ተቀባዮች ቢሮዎች ብቻ ነው።
 • የታካሚ የክፍያ ድርሻዎች የክፍያ ዝግጅቶች ካልተደረጉ ወይም የፋይናንስ/ገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ካልቀረበ በስተቀር የመጀመሪያ የድህረ መውጫ የክፍያ መግለጫ ከቀረበ በኋላ ይከፈላሉ።

 

የክፍያ እቅዶች

የክፍያ መንገድ ስምምነቶች የሚመሰረቱት ታካሚው ለታካሚ ሂሳቦችና የድጋፍ አገልግሎች ጥያቄ ሲያቀርብ ነው። ለወትሮው፣ ይህ እስከ 12 ወራት ድረስ እኩል ክፍያ የሚከፈልበትን ጊዜ የሚፈቅድ ይሆናል ወይም ፈቃድ የተሰጣቸው ሁኔታዎች ተፈጻሚ ከሆኑ ደግሞ እስከ 24 ወራት ድረስ ሊሆን ይችላል።

የሕክምና ዕዳ መያዣዎች፥

አንድ ታካሚ የአደጋ ወይም የአመጸኝነት ተግባር ሰለባ ከሆነ፣ የመድን ዋስትናቸው

ሌላ ወገን ለጉዳዩ ተጠያቂ እንደሚሆን ከተወሰነ በኋላ አብዛኛውን ግዜ ለሕክምና አገልግሎቶች ክፍያ አያደርግም። በተጨማሪም፣ አንድ ታካሚ የመድን ዋስትና ላይኖረው ይችል ይሆናል፣ ቢሆንም በኃላፊነት ከሚጠየቀው ወገን ካሳ እንዲከፈለው በመጠየቅ ላይ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ፣ ወደፊት ለአካል ጉዳት ካሳ በሚከፈለው ክፍያ ስምምነት ላይ UW Medicine የዕዳ መያዣ እንዲደረግ ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል። የዕዳ መያዣ ሲባል፣ ዕዳ መከፈሉን ለማረጋገጥ፣ በአንድ ሰው ቤት-ንብረት ወይም የግል ንብረት ላይ የይገባኛል ጥያቄ ማቅረቢያ መንገድ ነው።

ወደ ሰብሳቢ የተዛወረ ሒሳብ፥
 

እርምጃዎቹ የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፥

 • ለዋስትና ሰጪዎች ማስታወቂያው ከደረሳቸው በኋላ በዚህ እዳ ወይም የእዳው የትኛውም ክፍል ትክክለኛነት ላይ ተቃውሞ የሚያቀርቡት 30 ቀናት እንዳላቸው፤ ቢሮው እዳውን እንደ ትክክለኛ የሚወስድ ከሆነ በ180ኛው ቀን ላይ የብድር ሪፖርት ለማቅረብ ብቁ መሆናቸውን የሚገልጽ የመጀመሪያ ማስታወቂያ
 • የስልክ ጥሪዎች።
 • ሕጋዊ ውሳኔን ተከትሎ የደሞዝ ተቆራጭ ማድረግ።
 • የሕክምና ዕዳ መያዣዎች።

ወደ ሰብሳቢ የተዛወሩ ሒሳቦችን አስመልክቶ ተጨማሪ መረጃ፥

 • የታካሚ ሒሳቦችና የድጋፍ አገልግሎቶች በማንኛውም ሒሳብ ላይ ለሚወሰዱ ማናቸውም ሕጋዊ እርምጃዎች ፈቃድ መስጠት አለበት።
  • ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው ሁነኛ ሥራ ከሌለው፣ የታካሚ ሒሳቦችና የድጋፍ አገልግሎቶች ክስ እንዲመሰረት ፈቃድ አይሰጥም።
  • UW Medical Center እና Harborview Medical Center ስም፣ልዩምክትል አቃቤ ሕግ ለኤጀንሲው በሚሰራ ሰው ላይ ሕጋዊ እርምጃ ይወሰዳል።
 • በኮንትራት ውስጥ ካሉ ሁለት ኤጀንሲዎች መካከል ካንዱ ጋር ለአንድ ዓመት ተዛውረው የቆዩ ሒሳቦች የሁለተኛ ምደባ ሆኖ በሌላው ኤጀንሲ ውስጥ ይመደባሉ፣ የክፍያ ስምምነቶች ላይ ተደርሶ ከሆነ ወይም ሕጋዊ ፍርድ ተፈርዶ ከሆነ በስተቀር
 • በቀድሞዎቹ 90 ቀኖች ውስጥ ምንም ድርጊት ካልነበራቸው የሁለተኛ ምድብ ሒሳቦች ከአንድ ተጨማሪ ዓመት በኋላ እንዲመለሱ ይደረጋሉ።
 • ከሁለተኛ ምደባ የተመለሱ ሒሳቦች ሊሰበሰቡ እንደማይችሉ ተቆጥረው፣ ተሰብሳቢ ሂሳብ (A/R) ይሰረዛሉ።
 • ያልተከፈለው ዕዳ በዋሱ የክሬዲት ታሪክ ላይ ለሰባት ዓመት ወይም ደግሞ ሕጋዊ ማስተካከያ ከነበረ ለአስር ዓመት ይቆያል።

በጣም ጥብቅ የሆኑ የዕዳ ስብሰባ እርምጃዎች (ECA)፥

 1. ECAዎች የግለሰብ ንብረትን በወለድ አግድ መያዝን፣ ግለሰብን ለአበዳሪ ድርጅት ሪፖርት ማድረግን፣ በላብ ዋጋዎች ላይ የፍርድ ቤት መጥሪያ መስጠትን እና አስፈላጊው የህክምና እንክብካቤ ከመቅረቡ በፊት ክፍያ ወይም ተቀማጭ መጠየቅን ያጠቃልላሉ። የታካሚ ሂሳቦች በUW Medical Center፣ Harborview Medical Center ወይም በተመደቡበት ሰብሳቢ ድርጅት ስር ለየትኛውም ECAዎች ተጠያቂ አይሆኑም።

የህክምና ማዕከላት በቀላሉ ከታካሚ የተፈረመ መተው በመውሰድ ብቁነትን ለመወሰን አሳማኝ ጥረቶች ማድረግ የማይጠበቅባቸው ከመሆኑም በተጨማሪ ሆስፒታልም ብቁ አለመሆኑ አስተማማኝነት የለሌለው ወይም ትክክክል ያልሆነ መረጃ ብሎ ባመነበት ወይም ከታካሚ በማስገደድ ወይም በጉልበት የተወሰደ እንደሆነ ባመነበት መረጃ ላይ ተመስርቶ እንደሆነ ከወሰነ ሆስፒታሉ አሳማኝ ጥረቶችን ማድረግ አይጨጠበቅበትም። የፋይናንስ/ገንዘብ ድጋፍ ብቁነትን ለመወሰን የሚደረጉ አሳማኝ ጥረቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡ 

 1. ያልተሟላ ማመልከቻ ከቀረበ፣ የትኛውም የECAዎች የሕክምና ማዕከል (ወይም የህክምና ማዕከሉ ወኪል) ማመልከቻው ወይም ክፍያው በተገለጸው ቀነ ገደብ ውስጥ ካልተሰጠ ማመልከቻ ሊያቀርቡ ወይም ሊቀጥሉ የሚችሉ መሆኑን ጨምሮ የጎደሉ መረጃን/ሰነዶችን የተመለከተ የጽሁፍ ማስታወቂያ ለታካሚው ከተሰጠ በኋላ የታገዱ የትኛውም የታቀዱ ECAዎች :
  1. የመደወያ/ድጋፍ ማግኛ ስልክ ቁጥር እና የፋይናንስ ድጋፍ ሰነዶች ኮፒዎች ሊገኙ የሚችሉበትን ቀጥተኛ የድረገጽ አድራሻ የሚይዙ የፋይናንስ ድጋፉ መገኘትን የተመለከተ አጠራጣሪ ማስታወቂያ የሚይዙ ሁሉም የክፍያ መግለጫዎች።
  2. ግንዛቤን ለማሳደግ 4 የክፍያ መግለጫዎችን የሚይዝ በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ የፋይናንስ ድጋፉ ማጠቃለያ ይካተታል።
  3. የተሟሉ የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻዎች በተገቢው የጊዜ ገደብ ውስጥ ተፈጻሚ ሆነው ለታካሚው ስለ ውሳኔው በጽሑፍ ማስታወቂያ ይደርሰዋል፣ ቀሪ ዕዳ ካለ ደግሞ ወቅታዊ የቢል ስቴትመንት ይሰጠዋል፣ እንዲሁም በማመልከቻ የተደገፈ በተፈቀደው የግዜ ገደብ ውስጥ ክፍያ ተከፍሎ ከነበረ፣ ገንዘቡ ይመለስለታል።
  4. የህክምና ማዕከላት፣ ታካሚው ለአንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሚሆኑ በገቢ አቅም ለተመደቡ የመንግስት እርዳታ ፕሮግራሞች ብቁነት በመሠረተው መረጃ መሰረት፣ ሊገኝ ስለሚችል በጣም ለጋስ የፋይናንስ እርዳታ ታካሚው ብቁ ለመሆኑ ውሳኔ በማድረግ የተገቢ ጥረቶች መስፈርትን ሊያሟሉ ይችላሉ።
  5. የህክምና ማዕከላት፣ በፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ላይ የተጠየቀውን መረጃ/ሰነድ ሙሉ በሙሉ ላላሟላ ታካሚ የፋይናንስ እርዳታ ለመስጠት ሊመርጥ ይችላል።
 2. ከሐኪም ቤት ከወጣ በኋላ የመጀመሪያው የቢል መግለጫ ከተላከበት ቀን ጀምሮ 120 ቀኖች ካለፉ፤ እና
 3. የሚከተሉት የማሳወቂያ ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ (የ ECA ከመጀመሩ ቢያንስ ከ 30 ቀኖች በፊት)፥
   1. የፋይናንስ እርዳታ መኖሩን የሚገልጽ በጽሑፍ የተዘጋጀ ማስታወቅያ ተልኳል፤
   2. በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ የፋይናንስ እርዳታ መግለጫ አጭር ዝርዝር አንቀጽ፤
   3. ክፍያ አለመከፈሉ ከተገለጸ በኋላ ለሚደረግ እርምጃ(ዎች) ማስታወቅያ ከተሰጠ፤
   4. ክፍያ ካልደረሰ፣ ከየትኛው ቀን ጀምሮ እርምጃ(ዎች) እንደሚወሰድ(ዱ) የሚያሳስብ ማስታወቅያ፣ እና
   5. ስለ ፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲና ማመልከቻ ከታካሚው ጋራ የቃል ውይይት ለማድረግ ሙከራዎች ተደርገዋል።
 1. ከሐኪም ቤት ወጥተው የመጀመሪያው ቢል ከተላከበት ከ 180 ቀኖች በኋላ ስለ ክሬዲት ሪፖርት ማድረግ ይጀመራል።
 1. ሳይከፈል ግዜ ላለፈበት ቢል፣ ከሐኪም ቤት ከወጣ የመጀመሪያው ቢል መግለጫ ከተላከበት ከ 240 ቀኖች በፊት ክስ ላይመሰረት ይችላል።
 1. ታካሚው ለፋይናንስ እርዳታ ብቁ መሆኑን ለመወሰን በቂ ጥረት ተደርጓል።

ሁሉንም ታካሚዎች/ዋሶች እኩል ማስተናገድ፥

UW Medical Center እና Harborview Medical Center በዚህ የታካሚ ሒሳቦች መሰብሰቢያ ፖሊሲ መሠረት ያስፈጽማሉ። በምንም ዓይነት ሁኔታ፣ ይህ ፖሊሲ በተግባር ላይ በሚውልበት ወቅት ዕድሜ፣ ዘር፣ የቆዳ ቀለም፣ ሀይማኖት፣ ጾታ፣ ጾታዊ ዝንባሌ ወይም የትውልድ ሀገር በግምት ውስጥ አይገቡም።

የመረጃ/ድጋፍ ምንጮች:

የዚህ ፖሊሲ ግልባጭ፣ እንዲሁም ደግሞ የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ፣ በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ የፋይናንስ እርዳታ አጭር ዝርዝር እንዲሁም የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ግልባጮችን የሚከተሉትን በማነጋገር ማግኘት ይቻላል፥ የመድኃኒት ፋይናንስ ድጋፍ ሥፍራዎች ። በተጨማሪም ሰነዶች በድህረገጽ ላይ በ uwmedicine.org/financialassistance. ላይ ማግኘት ይችላሉ

UW Medicine Insurance እና የክፍያ ድረገጽ uwmedicine.org/patient-resources/billing-and-insurance የታካሚ የመረጃ/ድጋፍ ምንጮችን ያቀርባሉ።