COVID-19 Vaccine Update

Due to lack of vaccine supply, we are not currently scheduling first-dose appointments. We will resume appointments when inventory is available. Thank you for your patience. Please visit our vaccine page for the most up-to-date information. 

More COVID-19 resources: Testing | Patient safety | Care and services | Visitor policy 

 

የ UW የሕክምና ማዕከል እና Harborview የሕክምና ማዕከል የሂሳብ አከፋፈል እና ስብስብ ፖሊሲ

ዓላማ፥

ይህንን ገፅ በአማርኛ አውርድልኝ

UW Medical Center እና Harborview Medical Center የሕብረት ተልዕኮ፣ የሕክምና እውቀትን በማዳበር፣ ባካባቢ ለሚገኘው ሕዝብ የላቀ የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና እና የስፔሻልቲ እንክብካቤ በማቅረብ፣ እንዲሁም የነገዎቹን ሐኪሞች፣ ሳይንቲስቶችና ሌሎች የጤና ባለሞያዎችን በማዘጋጀት፣ የሕዝቡን ጤና ማሻሻል ነው። ይህንን ተልዕኮ ከግቡ  ለማድረስ፣ የሕክምና ማዕከሎቹ የሚከተሉትን የሚፈጽም የዕዳ ስብሰባ ፖሊሲ ያስፈልጋቸዋል፥

 1. ለተሰጡት አገልግሎቶች ሰዓ እንዲከፈ የሚያበረታታ።
 2. እያንዳንዱ ግለሰብ ያለውን የፋይናንስ ሁኔታ በግምት ውስጥ የሚያስገባ።
 3. ታካሚዎች የክፍያ ግዴታቸውን እንውጡ የተለያዩና በቂ አማራጮችን ማቅረብ

ፖሊሲ፥

የመድን ዋስትና የቢል አደራረግ፥

UW Medical Center እና Harborview Medical Center የታካሚ ፋይናንስ አገልግልቶች (Patient Financial Services) የስቴት፣ ፌደራል እና ሌሎች የንግድ የመድን ዋስትና ሰጪዎችን እንዲፍሉ ይጠይቃሉ። ከመድን ዋስትና አቅራቢዎች ጋራ፣ ክፍያው እንዳይከፈል ውድቅ ለሆነበት ይግባኝም ጨምሮ፣ ለሚኖሩት ጉዳዮች ሁሉ መፍትሔ እስከምናገኝ ድረስ ታካሚው ዕዳውን እንዲከፍል በኃላፊነት ተጠያቂ አናደርገውም። በተቻለን መጠን፣ ማመልከቻው ወደ ግል ከፋይነት ከመቀየሩ በፊት፣ ከመድን ዋስትናው ክፍያን ለማግኘት እንደ የታካሚው ጠበቃ ሆነን እንከራከራለን።

 • ግል የሚከፈሉ ሒሳቦች፣ ሌሎች ስምምነቶች ከተደረጉ እንጂ፣ የመጀመሪያውን የሂሳብ ክፍያ መግለጫ ካገኙ ጀምሮ 30 ቀኖች ውስጥ መከፈል አለባቸው።
 • የመድን ዋስትና ከከፈለ በኋላ ግል የሚከፈሉ ሒሳቦች፣ የመጀመሪያው ክፍያ መግለጫ  ከደረስዎ በኋላ 30 ቀኖች ውስጥ መከፈል ይኖርባቸዋል።
 • UW Medical Center እና Harborview Medical Center የክፍያ መግለጫውን 120 ናት ጊዜ ውስጥ  በየ30   ይልካሉ።
 • በዚህ ጊዜው ውስጥ፣ ታካሚዎች ክፍያን ሙሉ በሙ ለመክፈል ወይም የሚከተሉትን የሚያጠቃልል የፋይናንስ ድርድር ላይ ለመድረስ እድል አላቸው፥
  • የክፍያ እቅድ
  • የፋይናንስ እርዳታ (የበጎ አድራጊዎች)
  • ስለ ሒሳቡ መከራከር
  • ሌላ ከፋይ ወይም የመድን ዋስትና ሒሳቡን መክፈል እንዲችል ተጨማሪ መረጃ ማቅረብ
 • የሂሳብ ስብሰባ እርምጃ ከማስወሰዳችን በፊት፣ የእንክብካቤ ጥራትና የቢል አደራረግ ትክክለኝነት ጉዳዮች በተቻለ መጠን በቶሎ መፍትሔ ማግኘት ይኖርባቸዋል።
 • ክፍያን ለማግኘት ወይም የፋይናንስ ድርድር ላይ ለመድረስ ወደ ውጭ ስልክ መደወል።
 • አራተኛው የክፍያ መግለጫየመጨረሻው ማስታወቂያሲሆን፣ በሚቀጥሉት 30 ቀኖች ውስጥ ክፍያ ካልተደረገ ወይም ድርድር ላይ ካልተደረሰ፣ የዕዳ ሒሳባቸው ወደ የውጭ ክፍያ ሰብሳቢ ወኪል እንደሚተላለፍ ለዋሱ የሚያሳውቅ ነው።
 • መልስ ሳይሰጡ መቅረት ወይም ክፍያውን ሙሉ በሙሉ አለመክፈል፣ ሒሳቡ ወደ ሰብሳቢ ወኪል እንዲተላለፍ ሊያስደርግ ይችላል
 • የፋይናንስ ችግር እንዳለባቸው የሚያሳውቁ ሁሉም ታካሚዎች፣ የፋይናንስ እርዳታና/ወይም ምናልባትም Medicaid ሽፋን ማጣሪያ ይደረግላቸዋል። የፋይናንስን እርዳታ በማንኛውም ግዜ ላይ ሊፈቀድ ይችላል፣ ይህም ሒሳቡ ወደ ሰብሳቢ ከተላለፈ በኋላም ጭምር ሊሆን ይችላል፣ ቢሆንም ሕጋዊ ፍርድ ከመበየኑ በፊት ተጠይቆ መሆን ይኖርበታል።

ታካሚዎች ቀሪውን ዕዳቸውን ለመክፈል የሚችሉባችው አማራጮች

UW Medical Center እና Harborview Medical Center ጥሬ ገንዘብ፣ ቼክ ወይም ክሬዲት ካርድ ይቀበላሉ። የክሬዲት ካርድ ክፍያዎችን በስልክ ወይም በኢንተርኔት በኩል ባሉ ሒሳብ መክፈያ አማራጮች እንቀበላለን። የታካሚው የክፍያ ድርሻ ከሕክምና ከወጣ በኋላ የመጀመሪያው ቢል እንደ ደረሰው መከፈል ይኖርበታል፣

የመክፈያ መንገድ ስምምነቶች ካሉ ወይም ለፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ገብቶ ከነበረ በስተቀር።

የክፍያ እቅዶች

የክፍያ መንገድ ስምምነቶች የሚመሰረቱት ታካሚው ለታካሚ የፋይናንስ አገልግልቶች /ቤት (Patient Financial Services Department) ጥያቄ ሲያቀርብ ነው። ለወትሮው፣ ይህ እስከ 12 ወራት ድረስ እኩል ክፍያ የሚከፈልበትን ጊዜ የሚፈቅድ ይሆናል ወይም ፈቃድ የተሰጣቸው ሁኔታዎች ተፈጻሚ ከሆኑ ደግሞ እስከ 24 ወራት ድረስ ሊሆን ይችላል።

የሕክምና ዕዳ መያዣዎች፥

አንድ ታካሚ የአደጋ ወይም የአመጸኝነት ተግባር ሰለባ ከሆነ፣ የመድን ዋስትናቸው

ሌላ ወገን ለጉዳዩ ተጠያቂ እንደሚሆን ከተወሰነ በኋላ አብዛኛውን ግዜ ለሕክምና አገልግሎቶች ክፍያ አያደርግም። በተጨማሪም፣ አንድ ታካሚ የመድን ዋስትና ላይኖረው ይችል ይሆናል፣ ቢሆንም በኃላፊነት ከሚጠየቀው ወገን ካሳ እንዲከፈለው በመጠየቅ ላይ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ፣ ወደፊት ለአካል ጉዳት ካሳ በሚከፈለው ክፍያ ስምምነት ላይ UW Medicine የዕዳ መያዣ እንዲደረግ ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል። የዕዳ መያዣ ሲባል፣ ዕዳ መከፈሉን ለማረጋገጥ፣ በአንድ ሰው ቤት-ንብረት ወይም የግል ንብረት ላይ የይገባኛል ጥያቄ ማቅረቢያ መንገድ ነው።

ወደ ሰብሳቢ የተዛወረ ሒሳብ፥
እርምጃዎቹ የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፥

 • የክሬዲት ሪፖርት ከመደረጉ በፊት ምላሽ የመስጫ 30 ቀን እንዳላቸው ለዋሶቹ የሚያሳውቅ የመጀመሪያ ማስታወቅያ፥ የክሬዲት ሪፖርት የሚደረገው 45ኛው ቀን ላይ ነው።
 • የስልክ ጥሪዎች።
 • ሕጋዊ ውሳኔን ተከትሎ የደሞዝ ተቆራጭ ማድረግ።
 • የሕክምና ዕዳ መያዣዎች።

ወደ ሰብሳቢ የተዛወሩ ሒሳቦችን አስመልክቶ ተጨማሪ መረጃ፥

 • PFS በማንኛውም ሒሳብ ላይ ለሚወሰዱ ማናቸውም ሕጋዊ እርምጃዎች ፈቃድ መስጠት አለበት።
  • ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው ሁነኛ ሥራ ከሌለው፣ PFS ክስ እንዲመሰረት ፈቃድ አይሰጥም።
  • UW Medical Center እና Harborview Medical Center ስም፣ልዩምክትል አቃቤ ሕግ ለኤጀንሲው በሚሰራ ሰው ላይ ሕጋዊ እርምጃ ይወሰዳል።
 • በኮንትራት ውስጥ ካሉ ሁለት ኤጀንሲዎች መካከል ካንዱ ጋር ለአንድ ዓመት ተዛውረው የቆዩ ሒሳቦች የሁለተኛ ምደባ ሆኖ በሌላው ኤጀንሲ ውስጥ ይመደባሉ፣ የክፍያ ስምምነቶች ላይ ተደርሶ ከሆነ ወይም ሕጋዊ ፍርድ ተፈርዶ ከሆነ በስተቀር
 • በቀድሞዎቹ 90 ቀኖች ውስጥ ምንም ድርጊት ካልነበራቸው የሁለተኛ ምድብ ሒሳቦች ከአንድ ተጨማሪ ዓመት በኋላ እንዲመለሱ ይደረጋሉ።
 • ከሁለተኛ ምደባ የተመለሱ ሒሳቦች ሊሰበሰቡ እንደማይችሉ ተቆጥረው፣ ከሰብሳቢ ኤጀንሲያችን A/R ይሰረዛሉ።
 • ያልተከፈለው ዕዳ በዋሱ የክሬዲት ታሪክ ላይ ለሰባት ዓመት ወይም ደግሞ ሕጋዊ ማስተካከያ ከነበረ ለአስር ዓመት ይቆያል።

በጣም ጥብቅ የሆኑ የዕዳ ስብሰባ እርምጃዎች (ECA)

የሚከተሉት እስከሚፈጸሙ ድረስ፣ የታካሚ ሒሳቦች ላይ ማንኛውም ECA እርምጃዎች ተፈጻሚ አይሆኑም1 UW Medical Center Harborview Medical Center ወይም የተመደቡበት ሰብሳቢ ኤጀንሲ እርምጃ ተፈጻሚ አይሆንምባቸው፥

 1. የፋይናንስ እርዳታ ብቁነትን ለመወሰን ተገቢ የሆኑ ጥረቶች እስከሚደረጉ ድረስ።ተገቢ የሆኑ ጥረቶች ሲባሉ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ2
  1. ለታካሚው፣ ከሕክምና ከመውጣቱ በፊት በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ የፋይናንስ እርዳታ አጭር ዝርዝርና ማመልከቻ ይሰጣል እንዲሁም ማመልከቻውን ለመሙላት እርዳታ ይቀርብለታል፤
  2. ያልተሟላ ማመልከቻ ከደረሰን፣ ስላልተሟላው መረጃ/ሰነድ የሚገልጽ የጽሑፍ ማስታወቂያ ለታካሚው ይላካል፣ ማመልከቻ ወይም ክፍያ በተወሰነ የግዜ ገደብ ውስጥ ክፍያ ካልተከፈለ ማናቸውም ሐኪም ቤቱ (ወይም የሐኪም ወኪል) የጀምረው ወይም የሚቀጥለው ECA ዎች ማስታወቂያም ጨምሮ ይላካል፤3
  3. ሁሉም የቢል መግለጫ ጽሁፎች፣ የፋይናንስ እርዳታን የሚመለከትና ለመረጃ/እርዳታ ለማግኘት የስልክ ቁጥር ያለበትንና የፋይናንስ እርዳታ ሰነድ ኮፒዎች የሚገኙበት የቀጥታ ድረገጽ አድራሻ የተጻፈበት ግልጽ የሆነ ማስታወቂያን ይዘዋል፤
  4. የተሟሉ የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻዎች በተገቢው ገደብ ውስጥ ተፈጻሚ ሆነው ለታካሚው ስለ ውሳኔው በጽሑፍ ማስታወቂያ ይደርሰዋል፣ ቀሪ ዕዳ ካለ ደግሞ ወቅታዊ የቢል ስቴትመንት ይሰጠዋል፣ እንዲሁም በማመልከቻ የተደገፈ በተፈቀደው የግዜ ገደብ ውስጥ ክፍያ ተከፍሎ ከነበረ፣ ገንዘቡ ይመለስለታል።
  5. ሐኪም ቤቶች፣ ታካሚው ለአንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሚሆኑ በገቢ አቅም ለተመደቡ የመንግስት እርዳታ ፕሮግራሞች ብቁነት በመሠረተው መረጃ መሰረት፣ ሊገኝ ስለሚችል በጣም ለጋስ የፋይናንስ እርዳታ ታካሚው ብቁ ለመሆኑ ውሳኔ በማድረግ የተገቢ ጥረቶች መስፈርትን ሊያሟሉ ይችላሉ።
  6. ሐኪም ቤቱ፣ በፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ላይ የተጠየቀውን መረጃ/ሰነድ ሙሉ በሙሉ ላላሟላ ታካሚ የፋይናንስ እርዳታ ለመስጠት ሊመርጥ ይችላል።
 2. ከሐኪም ቤት ከወጣ በኋላ የመጀመሪያው የቢል መግለጫ ከተላከበት ቀን ጀምሮ 120 ቀኖች ካለፉ፤ እና
 3. የሚከተሉት የማሳወቂያ ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ ( ECA ከመጀመሩ ቢያንስ 30 ቀኖች በፊት)
  1. የፋይናንስ እርዳታ መኖሩን የሚገልጽ በጽሑፍ የተዘጋጀ ማስታወቅያ ተልኳል፤
  2. በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ የፋይናንስ እርዳታ መግለጫ አጭር ዝርዝር አንቀጽ፤
  3. ክፍያ አለመከፈሉ ከተገለጸ በኋላ ለሚደረግ እርምጃ(ዎች) ማስታወቅያ ከተሰጠ፤
  4. ክፍያ ካልደረሰ፣ ከየትኛው ቀን ጀምሮ እርምጃ(ዎች) እንደሚወሰድ() የሚያሳስብ ማስታወቅያ፣ እና
  5. ስለ ፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲና ማመልከቻ ከታካሚው ጋራ የቃል ውይይት ለማድረግ ሙከራዎች ተደርገዋል።
 4. ከሐኪም ቤት ወጥተው የመጀመሪያው ቢል ከተላከበት 180 ቀኖች በኋላ ስለ ክሬዲት ሪፖርት ማድረግ ይጀመራል።
 5. ሳይከፈል ግዜ ላለፈበት ቢል፣ ከሐኪም ቤት ከወጣ የመጀመሪያው ቢል መግለጫ ከተላከበት 240 ቀኖች በፊት ክስ ላይመሰረት ይችላል።
 6. ታካሚው ለፋይናንስ እርዳታ ብቁ መሆኑን ለመወሰን በቂ ጥረት ተደርጓል።

ሁሉንም ታካሚዎች/ዋሶች እኩል ማስተናገድ፥

UW Medical Center እና Harborview Medical Center በዚህ የታካሚ ሒሳቦች መሰብሰቢያ ፖሊሲ መሠረት ያስፈጽማሉ። በምንም ዓይነት ሁኔታ፣ ይህ ፖሊሲ በተግባር ላይ በሚውልበት ወቅት ዕድሜ፣ ዘር፣ የቆዳ ቀለም፣ ሀይማኖት፣ ጾታ፣ ጾታዊ ዝንባሌ ወይም የትውልድ ሀገር በግምት ውስጥ አይገቡም።

የዚህ ፖሊሲ ግልባጭ፣ እንዲሁም ደግሞ የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ፣ በግልጽ ቋንቋ የተጻፈ የፋይናንስ እርዳታ አጭር ዝርዝር እንዲሁም የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ግልባጮችን የሚከተሉትን በማነጋገር ማግኘት ይቻላል፥ የመድኃኒት ፋይናንስ ድጋፍ ሥፍራዎች ፡፡ በተጨማሪም ሰነዶች በድህረገጽ ላይ በ http://www.uwmedicine.org/financialassistance. ላይ ማግኘት ይችላሉ

1 ECA ዎች የሚያጠቃልሉት፣ በአንድ ግለሰብ ንብረት ላይ የዕዳ መያዣ ማድረግ፣ ግለሰቡን ለክሬዲት ኤጀንሲዎች ሪፖርት ማድረግ፣ ከደሞዙ ተቆራጭ ማስደረግና በሕክምና አስፈላጊ ለሆነ ሕክምና አገልግሎት ከመስጠት በፊት ክፍያ መጠየቅ ወይም ተያዥ ገንዘብ እንዲከፈል መጠየቅ ናቸው።

2 ሐኪም ቤት፣ ከታካሚ የፈቃድ መስጫ ፊርማ በማግኘቱ ብቻ፣ የታካሚውን ብቁነት ለመወሰን ተገቢ የሆነ ጥረት ለማድረግ ሳይችል፣ ወይም ለእርዳታ ብቁ አለመሆንን አስተማማኝ ወይም ስህተት በሆነ መረጃ ወይም ከታካሚው መረጃው የተገኘው በማስጨነቅ ወይም በማስፈራራት መሆኑን የሚያሳምን ምክንያት ኖሮት ሐኪም ቤቱ ውሳኔውን ያደረገ ከሆነ፣ ሐኪም ቤቱ ተገቢውን ጥረት እንዳላደረገ ነው።

3  ECAዎች የተጀመሩ ማናቸውም ነገሮች እንዲቆሙ ይደረጋሉ።