COVID-19: Chính Sách Thăm Viếng

Cập nhật Tháng Chín 16, 2020

Triết lý chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi nhận ra nhiều lợi ích cho bệnh nhân về việc kết nối của gia đình và bạn bè trong quá trình phục hồi sức khoẻ. Tuy nhiên, kể từ khi dịch mới COVID-19 bùng phát, chúng tôi đã thực hiện thêm biện pháp để bảo vệ bệnh nhân, khách thăm viếng và nhân viên của chúng tôi, bao gồm các hạn chế về việc thăm viếng hằng ngày tại Bệnh Viện UW của chúng tôi: Bệnh Viện Harborview, Bệnh Viện UW – Montlake, Trung Tâm Y Tế  UW – Bệnh Viện Tây Bắc (Northwest) và Bệnh Viện Valley.

Bnh Viện UW hạn chế thăm viếng thường lệ cho đến khi dịch COVID-19 lây truyền không còn đe dọa đến bệnh nhân, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi.

Người thăm viếng sẽ được kiểm tra tại nơi vào bệnh viện về các triệu chứng của bệnh hô hấp. Các triệu chứng này bao gồm ho, thiếu hơi thở hoặc khó thở, sốt, ớn lạnh, đau cơ bắp, đau họng, mới bị mất khứu giác và / hoặc vị giác, đau đầu, chảy nước mũi và triệu chứng đường tiêu hóa như buồn nôn, ói mửa hoặc tiêu chảy. Bất kỳ người thăm viếng nào có các triệu chứng này sẽ không được phép vào bệnh viện UW. Chỉ có những người không có triệu chứng mới được phép vào bệnh viện. Việc thăm viếng cũng bị giới hạn bởi thời gian thăm viếng và chính sách của mỗi bệnh viện:

 • Không cho phép người thăm viếng dưới 16 tuổi ngoại trừ trẻ sơ sinh dưới 3 tháng cùng đến cuộc khám của mẹ sau khi mẹ sinh con.
 • Mỗi người thăm viếng PHẢI đeo khẩu trang khi ở trong bệnh viện. Giờ thăm và chính sách thăm viếng của bệnh viện sẽ hẹn chế.
 • Bệnh nhân dưới 18 tuổi được một người thăm viếng, hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ.
 • Trong đơn vị sinh con của chúng tôi, bệnh nhân được phép có hai người hỗ trợ khỏe mạnh cùng với họ khi sanh đẻ, hai giờ sau khi sanh đẻ, chỉ có một người hỗ trợ được ở lại bên giường, và người thứ hai phải rời khỏi bệnh viện.
 • Bệnh nhân cuối đời được hai người thăm viếng:
   
  • Cuộc đời đề cập đến một bệnh nhân rất có thể tử vong trong những ngày tới và không giới hạn cho những bệnh nhân đang được chăm sóc giảm nhẹ.
  • Nguời thăm viếng phải ở trong phòng suốt thời gian của mỗi chuyến thăm.
  • Mỗi quản lý viên đơn vị có toàn quyền giới hạn thời gian thăm viếng tùy theo tình trạng phòng mạch.
  • Một trẻ vị thành niên được phép đến thăm viếng nếu có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng với trẻ con và được nhân viên y tế chăm sóc chấp thuận.
    
 • Những bệnh nhân cần người chăm sóc để an toàn vì tình trạng tâm thần hoặc chậm phát triển hoặc khuyết tật của họ, như là mất thính giác hoặc giảm thị lực, được một người đến thăm ngoài người chăm sóc của họ.
 • Bệnh nhân cần người chăm sóc tại nhà đển huấn luyện được một người thăm viếng ngoài người chăm sóc.
 • Nhân viên chăm sóc tại cộng đồng có chăm sóc bệnh nhân được đến thăm để tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc và thêm một người thăm viếng.
 • Nhân viên tôn giáo cộng đồng được đến thăm viếng và thêm một người thăm viếng.
 • Người thăm viếng không được lấy bất kỳ vật gì hoặc thiết bị ra khỏi bệnh viện.
 • Nhân viên của bệnh viện UW họ có thân nhân gia đình ở trong bệnh viện cũng hạn chế như nhau về việc thăm viếng.
 • Người nào đã thử nghiệm có dịch COVID-19 hoặc đang thử nghiệm dịch COVID-19 không được phép vào phòng bệnh nhân ngoại trừ tình trạng:
   
  • Bất kỳ bệnh nhân cuối đời có dịch COVID-19.
  • Bệnh nhân sanh đẻ thử nghiệm có dịch COVID-19 tại Bênh Viện UW được 1 người hỗ trợ không có triệu chứng ở lại khi phụ hợp với những tình trạng sau đây:
    
   1. Người hỗ trợ phải luôn đeo khẩu trang trong phòng của mẹ và dùng thiết bị bảo vệ cá nhân bất cứ lúc nào.
   2. Người hỗ trợ sẽ không được đi ra trvào; người này sẽ ở trong phòng của mẹ suốt thời gian mẹ ở bệnhviện.
   3. Người hỗ trợ sẽ được nhân viên y tá chuyên nghiệp kiểm tra sức khỏe trước khi chấp thuận ở lại với bệnh nhân.
   4. Nếu bệnh nhân từ chối th nghiệm dịch COVID-19, hạn chế thăm viếng giống như những bệnh nhân có dịch COVID-19.
     
  • Loại trừ trường hợp của người hỗ trợ với bà mẹ có dịch COVID-19:
    
   1. Bệnh nhân mang thai trước khi sanh đẻ dịch COVID-19 không có người hỗ trợ.
   2. Bệnh nhân mang thai có dịch COVID-19 không có người hỗ trợ khi sinh mổ trong phòng phẫu thuật.
     
 • Không có người thăm viếng nào khác được phép vào bệnh viện trong thời gian này.