COVID-19 Info: 

We are scheduling vaccinations for ages 5+ and others who are eligible. Learn more:

 

Chính Sách Thủ Tục Khách Thăm Viếng Mới

At Harborview only 

Trung Tâm Y Tế Harborview yêu cầu bằng chứng tiêm chủng COVID-19 đầy đủ hoặc kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 lấy trong vòng 3 ngày trước. Yêu cầu này dành cho:

  • Khách thăm viếng bệnh nhân nội khoa trên 12 tuổi
  • Người trên 18 tuổi đi cùng bệnh nhân trưởng thành tới khám tại phòng mạch

Bệnh nhân KHÔNG cần phải đưa ra bằng chứng tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính.

Về Yêu Cầu Tiêm Chủng

Để đạt điều kiện gọi là “tiêm chủng đầy đủ,” ít nhất 2 tuần ĐÃ QUA sau khi quý vị nhận:

  • Liều 2 của thuốc tiêm chủng Pfizer hoặc Moderna, hoặc
  • 1 liều tiêm chủng Johnson & Johnson

Bằng chứng tiêm chủng bao gồm:

Vaccine card

Thẻ tiêm chủng

Vaccine card on phone

Ảnh chụp thẻ tiêm chủng (mặt trước và sau)

Vaccine card website

Hồ sơ kỹ thuật số từ https://myirmobile.com hoặc hồ sơ sức khỏe điện tử

Vaccine card on website

Giấy in hồ sơ từ https://myirmobile.com hoặc người cung cấp y tế

COVID test results

Về Yêu Cầu Xét Nghiệm

Mọi xét nghiệm COVID-19 ngoại trừ xét nghiệm máu kháng thể đều được cho phép. Bằng chứng xét nghiệm âm tính có thể bằng giấy hoặc điện tử và phải bao gồm:

  • Tên của người được xét nghiệm
  • Dạng xét nghiệm thực hiện
  • Kết quả xét nghiệm
  • Ngày lấy (xét nghiệm phải được lấy trong vòng 3 ngày trước khi tới)

Thủ tục này sẽ bắt đầu tại các địa điểm UW Medicine trong những tuần tiếp theo. Để tìm hiểu thêm, vui lòng ghé www.uwmedicine.org/coronavirus/visitor-policy.