Chính Sách Thủ Tục Khách Thăm Viếng Mới

Trung Tâm Y Tế Harborview đòi hỏi bằng chứng tiêm chủng COVID-19 đầy đủ hoặc kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 lấy trong vòng 3 ngày trước.

Yêu cầu này dành cho:

 • Khách thăm viếng bệnh nhân nội khoa trên 12 tuổi
 • Người trên 18 tuổi đi cùng bệnh nhân trưởng thành tới khám tại phòng mạch

Bệnh nhân KHÔNG cần phải đưa ra bằng chứng tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính.

Về Yêu Cầu Tiêm Chủng

Để đạt điều kiện gọi là “tiêm chủng đầy đủ,” ít nhất 2 tuần ĐÃ QUA sau khi quý vị nhận:

 • Liều 2 của thuốc tiêm chủng Pfizer hoặc Moderna, hoặc
 • 1 liều tiêm chủng Johnson & Johnson

Thuốc tiêm chủng tăng cường được khuyến khích thực hiện, nhưng không bắt buộc phải làm.

Nếu quý vị tiêm chủng ngoài nước Mỹ, quý vị sẽ được chủng ngừa đầy đủ hai tuần sau khi đã hoàn thành loạt thuốc tiêm chủng chính được chấp thuận bởi Tổ Chức Y Tế Thế giới.

Bằng chứng tiêm chủng bao gồm:

Vaccine card

Thẻ tiêm chủng

Vaccine card on phone

Ảnh chụp thẻ tiêm chủng (mặt trước và sau)

Vaccine card website

Hồ sơ kỹ thuật số từ https://myirmobile.com hoặc hồ sơ sức khỏe điện tử

Vaccine card on website

Giấy in hồ sơ từ https://myirmobile.com hoặc người cung cấp y tế

COVID test results

Về Yêu Cầu Xét Nghiệm

Mọi xét nghiệm COVID-19 ngoại trừ xét nghiệm máu kháng thể đều được cho phép. Bằng chứng xét nghiệm âm tính có thể bằng giấy hoặc điện tử và phải bao gồm:

 • Tên của người được xét nghiệm
 • Dạng xét nghiệm thực hiện
 • Kết quả xét nghiệm
 • Ngày lấy (xét nghiệm phải được lấy trong vòng 3 ngày trước khi tới)

Cách Làm Hẹn Tiêm Chủng COVID-19

Nơi Tiêm Chủng

UW Medicine có địa điểm tiêm chủng tại UWMC-Northwest, UWMC-Montlake, Trung Tâm Y Tế Harborview, Trung Tâm Y Tế Valley, và Trạm Xá Tiêm Chủng UW Medicine Phía Bắc Hạt King ở Shoreline. Vui lòng tới www.uwmedicine.org/coronavirus/vaccine để xem các lựa chọn ghé vào và giờ hành chính trước khi tới.

UW Medicine cũng cung cấp tiêm chủng ở trên 20 phòng khám ngoại trú trong Hạt King, bao gồm tất cả các phòng khám chăm sóc cơ bản và một vài phòng khám chuyên khoa. Quý vị phải làm hẹn để được tiêm chủng tại một trong những phòng khám này.

Để Lấy Hẹn Xét Nghiệm COVID-19

Các Địa Điểm Xét Nghiệm Gần Với Bệnh Viện UW Medicine

UW Medicine có địa điểm xét nghiệm tại hoặc gần với 4 bệnh viện của chúng tôi. Quý vị phải làm hẹn để làm xét nghiệm tại các địa điểm này:

 • Địa Điểm Xét Nghiệm U-District, trong khoảng cách đi bộ tới UWMC-Montlake
 • UWMC-Northwest
 • Địa Điểm Xét Nghiệm Aurora, gần UWMC-Northwest         
 • Trung Tâm Y Tế Harborview
 • Trung Tâm Y Tế Valley

Thông Tin Về Các Địa Điểm Xét Nghiệm Khác

 • Khoa Thí Nghiệm UW Medicine cũng có địa điểm xét nghiệm trong khu vực Seattle. Để xem danh sách các địa điểm xét nghiệm hiện có và lựa chọn ghé vào, tới www.uwmedicine.org/coronavirus/testing.
 • Các địa điểm này không bảo đảm quý vị có thể làm xét nghiệm cùng ngày quý vị gọi.
 • Các địa điểm này không cung cấp xét nghiệm tốc hành. Có thể cần 48 tiếng trước khi có kết quả.

Xét Nghiệm Tại Nhà

Các địa điểm xét nghiệm liệt kê trên dùng các loại xét nghiệm nhạy bén nhất với truyền nhiễm COVID-19 hiện nay, tuy nhiên chúng tôi chấp nhận tất cả các loại xét nhiệm COVID, ngoại trừ xét nhiệm kháng thể trong máu. Để tìm hiểu thêm về nơi để lấy xét nghiệm tốc hành tại nhà và làm cách nào để được hoàn tiền qua bảo hiểu, tới www.covidtests.gov