COVID-19 Info: 

We are scheduling vaccinations for ages 5+ and others who are eligible. Learn more:

 

Shuruudaha cusub ee looga baahan yahay Booqdaha

At Harborview only

Xarunta Caafimaadka ee Harborview waxay u baahan tahay caddaynta tallaalka COVID-19 oo buuxa ama baadhis taban oo COVID-19 ah oo la qaaday 3dii maalmood ee la soo dhaafay. Shuruudahani waxaa looga baahan yahay:

  • Booqdeyaasha ka weyn da'da 12 ee soo booqanaya bukaan-jiif
  • Dadka da'doodu ka weyn tahay 18 sano ee la imanaya bukaanada qaangaarka ah ee balamaha ku leh rugta caafimaadka

Bukaanku uma baahna inay muujiyaan caddaynta tallaalka ama baaritaanka taban.

Ku saabsan Shuruudaha Tallaalka

Si aad ugu qalanto inaad "si buuxda u tallaalan tahay," waa in ay ahaataa ugu yaraan 2 toddobaad ka dib markaad hesho:

  • Qiyaastaada 2aad ee midkood tallaalka Pfizer ama Moderna, ama
  • 1 tallaal oo ah tallaalka Johnson & Johnson

Caddeynta tallaalka waxaa ka mid noqon kara:

 

Vaccine card

Kaadhka Talaalka

Vaccine card on phone

Sawirka kaarka Tallaalka (hore iyo gadaal)

Vaccine card website

Diiwaanka dhijitaalka ah ee ka yimid https://myirmobile.com ama Diiwaanka caafimaadka elektaroonigga ah

Vaccine card on website

Diiwaanka daabacan ee ka yimid https://myirmobile.com ama bixiye daryeel caafimaad

COVID test results

Ku saabsan Shuruudaha baaritaanka

Dhammaan baaritaanada COVID-19 marka laga reebo baaritaanka dhiigga antibodhiga waa la ogolaan doonaa. Caddaynta baaritaanka taban ee sheegaya in lagaa waayey xanuunka waxay noqon kartaa warqad ama elektaroonig waana inay ku jiraan:

  • Magaca qofka la baadhay
  • Nooca baaritaanka la sameeyay
  • Natiijada baaritaanka
  • Taariikhda ururinta (baaritaanka waa in la qaadaa 3 maalmood ka hor booqashada)