COVID-19: truy cập chính sách

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn chăm sóc sức khoẻ tại Bệnh Viện Đại Học UW. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe và phúc lợi của bệnh nhân, gia đình, người chăm sóc và cộng đồng của chúng tôi.

Như quý vị có thể biết, dân chúng trong khu vực của chúng tôi đã chẩn đoán nhiễm dịch virus corona (COVID-19). Vì vi-rút có lây lan, chúng tôi đã thực hiện vày biện pháp để duy trì sự an toàn của mọi người. Như mọi khi, sức khỏe và an toàn của bệnh nhân là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

Từ ngày 6 tháng 3 năm 2020, chúng tôi sẽ bắt đầu giới hạn cho phép số người đến thăm viếng tại bệnh viện:

 • Bệnh nhân sản khoa đi cùng với một bạn đời / người chăm sóc
  • Trẻ em dưới 16 tuổi không được đến thăm
  • Phải ở trong phòng bệnh trong suốt chuyến thăm

 • Đối với Đơn vị Chăm Sóc Chuyên Trẻ Sơ sinh:
  • Cha hoặc mẹ cộng với một người quan trọng khác
  • Phải là cùng người mỗi ngày
  • Phải ở trong phòng bệnh trong suốt chuyến thăm

 • Bệnh nhân đang ở cuộc đời chỉ 2 người thăm viếng:
  • Phải là cùng 2 người
  • Phải ở trong phòng trong suốt thời gian thăm viếng

 • Bệnh nhân hiện có chương trình chăm sóc hành vi, chủ yếu cần thành viên gia đình chăm sóc của họ, chỉ 1 người thăm viếng
  • Phải là cùng một người
  • Phải ở trong phòng trong suốt thời gian thăm viếng

 • Bệnh nhân cần thành viên gia đình phải huấn luyền để đảm bảo an toàn xuất viện
  • Phải là cùng một người
  • Phải ở trong phòng trong suốt thời gian thăm viếng

 • Tất cả người thăm viếng sẽ kiểm tra và phải không có triệu chứng.
 • Không cho phép người thăm viêng nào khác vào bệnh viện trong thời gian này.
 • Mọi người phải đi vào lối phía trước bệnh viện trừ khi chăm sóc tại Khoa Cấp Cứu.

Nếu quý vị có hẹn khoa ngoại trú của Bệnh Viện UW hoặc đến Khoa Cấp Cứu, được 1 người hộ tống quý vị.

Chúng tôi biết rằng nhu cầu giới hạn người thăm viếng là không lý tưởng. Cảm ơn quý vị kiên nhẫn và hiểu biết trong thời gian này. Bảo vệ quý vị và gia đình và cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thông báo quý vị với bất kỳ thay đổi về chính sách mới này. chúng tôi sẽ khôi phục quy định thăm viếng bình thường càng sớm càng tốt trong trường hợp an toàn.