Jagoda Pasic M.D.

Provider headshot of Jagoda Pasic M.D.

Jagoda Pasic M.D.

Medical Specialties

  • Psychiatry
  • Telehealth services